Asbestsanering

NIVO Asbest & Milieutechniek heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een gerenommeerde en veelgevraagde asbest-specialist. Anders dan andere partijen heeft NIVO Asbest & Milieutechniek zich niet van meet af aan geconcentreerd op het dure en arbeidsintensieve saneren. In de optiek van NIVO Asbest & Milieutechniek verdient elke asbest-situatie een eigen afweging. Een afweging waarin de gezondheid uiteraard altijd leidend is, maar waarin ook aandacht besteed moet worden aan effectiviteit en efficiency. Dat maakt NIVO Asbest & Milieutechniek dé aangewezen partij voor asbestadvies, asbestbeleid en asbestsaneringen.

 

Advies over Asbest

Met onze gespecialiseerde kennis over de verschillende soorten asbest geven wij per situatie veilige en weloverwogen adviezen. Daarbij is saneren niet per definitie de beste of meest efficiënte oplossing. Soms adviseren wij het aanwezige asbest te isoleren. De kans op zwevende asbest-deeltjes is dan zo minimaal dat de kosten van saneren niet opwegen tegen het enkel bouwkundig en luchtdicht ‘inpakken’ van het asbest. Het gaat dan om bijvoorbeeld kleine hoeveelheden asbest in schoorstenen en afvoerbuizen. 

 

Beleid

Veel woningcorporaties en vastgoedonderhouders hebben nog oudere, vóór 1994 gebouwde woningen in hun portefeuille. Het is aannemelijk dat in veel van die huizen asbest is verwerkt. Staan deze huizen op de nominatie om duurzaam gerenoveerd of zelfs gesloopt te worden, dan helpen de specialisten van NIVO Asbest & Milieutechniek hen bij het opstellen van het meest veilige en praktische asbest-beleid. Dit uiteraard na grondige en gedetailleerde inspecties ter plekke. Uiteraard nemen we ook bij het inspecteren de meest strenge veiligheidsvoorschriften in acht. Inmiddels is NIVO Asbest & Milieutechniek voor veel woningcorporaties ketenpartner op het gebied van strategisch vastgoedbeheer.

 

 

Sanering

Vormt het aanwezige asbest een gevaar voor de gezondheid, nu of in de toekomst, dan gaat NIVO Asbest & Milieutechniek over tot saneren. Afhankelijk van de hoeveelheid asbest en waar die asbest verwerkt is, bepalen de specialisten NIVO Asbest & Milieutechniek de meest veilige en efficiënte wijze van saneren. Voor kleine hoeveelheden asbest op goed bereikbare plaatsen maakt NIVO Asbest & Milieutechniek gebruik van het innovatie Mini-Contaiment Nederland.

 

Gecertificeerde Professionals

Bij de aanpak van asbest gaat NIVO Asbest & Milieutechniek nooit over één nacht ijs. Dat geldt ook voor ons personeelsbeleid. Daarom werken wij alleen met goed opgeleide en gecertificeerde medewerkers in vaste dienst die zeer goed op elkaar ingespeeld zijn, die veiligheid met hoofdletters schrijven en die hun vak tot in de finesses beheersen. Om hun kennisniveau up-to-date te houden en om hen bekend te maken met de meest recente inzichten en technieken, worden zij met regelmaat bijgeschoold en volgen zij de verplichte toolboxen en VCA-trainingen. Verder voert NIVO Asbest & Milieutechniek met regelmaat werkplekinspecties en audits uit op projecten als waarborg voor een constante hoge kwaliteit van de werkzaamheden. 

Meer informatie over onze asbest & milieutechniek? 088 - 284 95 15 Neem contact met ons op Meer informatie