Asbestsanering

Ben je op zoek naar eerlijk advies over asbest, asbestbeleid en asbestsaneringen. NIVO Asbest & Milieutechniek is een gerenommeerde asbest-specialist. Wij vinden dat elke asbest-situatie een eigen afweging verdient, dan maak je geen onnodige kosten voor arbeidsintensieve saneringsopties. Gezondheid is natuurlijk leidend in ons advies, maar we hebben ook oog voor effectiviteit en efficiency.

Eerlijk advies

Met onze specialistische kennis over de verschillende soorten asbest geven wij per situatie het veiligste advies. Saneren is niet per definitie de beste of meest efficiënte oplossing. Soms adviseren wij het aanwezige asbest juist te isoleren. De kans op zwevende asbest-deeltjes is dan zo minimaal dat de kosten van saneren niet opwegen tegen het bouwkundig en luchtdicht ‘inpakken’ van het asbest. Het gaat dan om bijvoorbeeld kleine hoeveelheden asbest in schoorstenen en afvoerbuizen. 

Slim asbest beleid

Veel woningcorporaties en vastgoedonderhouders in Noord Nederland hebben woningen in hun beheer die vóór 1994 zijn gebouwd. In veel van deze woningen is asbest verwerkt. Indien deze woningen op de nominatie staan om duurzaam gerenoveerd of zelfs gesloopt te worden, dan helpt NIVO Asbest & Milieutechniek vakkundig bij het opstellen van het meest veilige en praktische asbest-beleid. Uiteraard na grondige en gedetailleerde inspecties op locatie door onze specialisten. Ook bij het inspecteren nemen wij de meest strenge veiligheidsvoorschriften in acht. NIVO Asbest & Milieutechniek is voor veel woningcorporaties dé ketenpartner op het gebied van strategisch vastgoedbeheer.

Veilig Saneren

Vormt het aanwezige asbest een gevaar voor de gezondheid, nu of in de toekomst, dan gaat NIVO Asbest & Milieutechniek over tot saneren. Afhankelijk van de hoeveelheid asbest en waar die asbest in verwerkt is, bepalen onze specialisten de meest veilige en efficiënte wijze van saneren. Voor kleine hoeveelheden asbest op goed bereikbare plaatsen maakt NIVO Asbest & Milieutechniek gebruik van de innovatie Mini-Contaiment Nederland.

Gecertificeerde Professionals

Bij de aanpak van asbest gaat NIVO Asbest & Milieutechniek nooit over één nacht ijs. Dat geldt ook voor onze collega’s. Wij werken alleen met goed opgeleide en gecertificeerde medewerkers in vaste dienst die zeer goed op elkaar ingespeeld zijn. Zij schrijven veiligheid met hoofdletters en beheersen hun vak tot in de details. Om hun kennisniveau up-to-date te houden en om hen bekend te maken met de meest recente inzichten en technieken, worden zij met regelmaat bijgeschoold en volgen zij de verplichte toolboxen en VCA-trainingen. Tevens voeren wij met regelmaat werkplekinspecties en audits uit op projecten, die als waarborg voor een constante hoge kwaliteit van onze werkzaamheden gelden. 

Meer informatie over onze asbest & milieutechniek? 088 - 284 95 15 Neem contact met ons op Meer informatie