Bewonersconsulent

Help, ik heb asbest in mijn woning! Wat nu?

Een sanering van voornamelijk asbest is voor ons dagelijks werk. Onze specialisten mogen dan goede risico-inschattingen kunnen maken over asbest, voor bewoners van te saneren wooneenheden ligt dat vaak anders. Met meer dan 5.000 te saneren wooneenheden per jaar, weten we dat bewoners vaak huiverig zijn voor de sanering zelf. Asbest heeft in de afgelopen tientallen jaren toch een enge naam gekregen wat mensen vooral bang maakt. De voornaamste vragen die wij krijgen gaan over wat gaat er gebeuren in mijn woning en hoe schoon is mijn leefomgeving na de sanering. Vaak heeft hun angst te maken met nog rondzwevende asbest-deeltjes na onze werkzaamheden als asbestsaneerder.

Bekijk hier onze brochure waarin een asbestinventarisatie zowel binnen als buiten/rondom een woning wordt weergegeven  

Om deze reden zet NIVO Asbest & Milieutechniek een eigen bewonersconsulent in op haar saneringstrajecten. Door bewoners tijdig in te lichten over de aanstaande werkzaamheden en door ze gedetailleerd uit te leggen wat de specialisten van NIVO Asbest & Milieutechniek gaan doen, nemen we al veel weerstand en angst weg. Hiermee helpen wij woningcorporaties, vastgoedbeheerders en aannemers om het project soepel te laten verlopen. Weerstand van bewoners kan in de slechte gevallen een vertragende werking hebben op de planning en onnodige kosten met zich meebrengen. Deze vertraging kan negatieve gevolgen hebben voor alle betrokken, maar ook voor de bewoners zelf. Om dit te voorkomen vinden wij als professioneel asbestsaneerder dat wij een proactieve taak hebben.

Bewonerstevredenheidsonderzoeken

Een goede en gezonde bewonerstevredenheid is voor elke woningcorporatie van belang. Om onze dienstverlening op niveau te houden, doen wij ook periodiek of projectmatig indien door de opdrachtgever gevraagd een bewonerstevredenheidsonderzoeken. Hierbij laten wij na onze asbestsanering een kaart met enquêtevragen achter bij elke bewoner. Deze kaart kan worden ingevuld en kosteloos retour worden gezonden. Hierdoor is het voor iedereen mogelijk om hun mening te geven over de asbestsanering van NIVO Asbest & Milieutechniek. Deze retour ontvangen enquêtes bundelen wij tot één geheel per project of periode. Vervolgens worden de uitkomsten van de enquêtes geanalyseerd en sturen wij onze organisatie hierop om de kwaliteit naar een nog hoger niveau te tillen.

Voorlichtingsfilm voor bewoners

NIVO Asbest & Milieutechniek heeft speciaal voor bewoners een informatieve online voorlichtingsfilm gemaakt:

Meer informatie over onze asbest & milieutechniek? 088 - 284 95 15 Neem contact met ons op Meer informatie