Binnen-sloopwerk (stof-arm & circulair)

Bij specialistisch binnen-sloopwerk gaat het om sloopwerkzaamheden bij renovatie en niet om sloopwerkzaamheden van complete woningen en gebouwen. Hierbij valt te denken aan het slopen van onder andere badkamers, keukens en toiletten. Door bijvoorbeeld deze binnen sloopwerken in combinatie met de asbest- of chroom6-saneringen uit te voeren, kan er efficiënt te werk worden gegaan in een gestroomlijnder proces. Ons doel is om de bewonersoverlast zo minimaal mogelijk te houden. 

Waar traditionele slopers vaak iets meer slopen, dan nodig is. Proberen wij net als bij onze asbestsaneringen alleen te slopen waarvoor wij worden gevraagd. Hierbij zijn onze mensen zo getraind dat zij oog hebben voor de situatie en bijkomende schade altijd zo minimaal mogelijk proberen te houden. Wij willen hiermee bijdragen aan een zo hoog mogelijke bewonerstevredenheid.

Fijnstof in de bouw, kwartsstof

In de afgelopen 10 jaar is de er steeds meer aandacht gekomen voor het vrijkomen van fijnstof in de bouw en de schadelijke gevolgen daarvan. Deze fijnstof wordt ook wel kwartsstof genoemd. Kwartsstof is afkomstig van kwarts en dat is een van de meest voorkomende mineralen ter wereld. Meer dan 12% van de aardkorst bestaat uit kwarts. Kwarts zit in zand en in de meeste natuurlijke gesteenten, dus in veel bouwmaterialen. Voorbeelden van gesteenten met een hoog kwartsgehalte zijn zandsteen (50-90%(, kalkzandsteen (30-83%), cellenbeton (12-44%) en betonsteen (23-40%). Bij het bewerken van dergelijke materialen komt een hoge concentratie kwarts vrij die schadelijk kan zijn bij inademen. Hierdoor kunnen stoflongen of zelfs longkanker ontstaan. Sinds 1 januari 2014 controleert ook het SZW strenger op het vrijkomen van kwartsstof in de bouw.

Om zowel onze eigen medewerker als die van de aannemer en met name de bewoners te beschermen tegen fijnstof, werken wij stofarm. Hiermee zorgen wij ervoor dat de bewoner eventueel in huis kan blijven wonen en geen overlast van stof in het leefomgeving heeft. Hiermee komen wij niet alleen de bewoner tegemoet, maar kunnen we ook de werkplek beperken tot alleen het gebied waar gewerkt wordt. 

Circulair

Binnen NIVO Groep staan wij voor een het werken aan een schonere wereld. Voor ons betekend dit dan ook dat wij met ons sloopafval circulair omgaan. Bij sloopwerkzaamheden zullen wij het afval altijd op waarde inschatten en zorgen voor een juiste verwerking hiervan. Met name hebben wij aandacht voor het correct scheiden van het afval en zorgen wij voor betrouwbare partners die de verwerking circulair verzorgd. Hierbij zal altijd achter een rapportage kunnen worden overgedragen. 

Wil je meer informatie hebben over het kostenefficiënt werken door het combineren van werkzaamheden? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.

Wilt u meer informatie over schoonmaak? 088 - 284 95 15 Vraag vrijblijvend een offerte aan Offerte aanvragen