Chroom-6 Sanering

NIVO Asbest & Mileutechniek is ook gespecialiseerd op het gebied van Chroom-6 sanering in en rondom woningen en complexen. Chroom-6 is sinds 2017 binnen Europa verboden te gebruiken in combinatie met verf. Daarom is het steeds belangrijker geworden dat chroom-6 verwijderd wordt door een specialist. 

Net zoals bij asbest kan chroom-6 zeer schadelijk zijn voor de gezondheid. Chroom-6 is een stof die in de luchtwegen terecht kan komen. In tegenstelling tot asbest kan Chroom-6 ook via aanraking met de huid in het lichaam terecht komen. Echter blijft de meest voorkomende manier van besmetting via inademen van de stof. Het molecuul kan ongewenste verbindingen maken met onze lichaamscellen. Lichaamscellen dit muteren vervolgens en kunnen ernstige ziektes veroorzaken, zoals verschillende soorten kanker.

Chroom-6 kan voorkomen in roestwerende verf, op staalconstructies, in geconserveerd hout (zoals oude schuttingen) en bij het maken van beton. Vanwege de roestwerende eigenschappen was het ideaal om te gebruiken in onder andere verf. Chroom-6 kan vrijkomen door het spuiten met chroomhoudende verf of door chroomhoudende materialen te schuren, slijpen, zagen, verhitten of slopen. De stof waar chroom-6 in zit, komt dan vrij in de lucht en kan de gehele ruimte besmetten. Hierbij valt te denken aan de vloeren, meubilair, gereedschappen en zelfs voedingsmiddelen die in de ruimte aanwezig zijn.


Net als bij onze asbestsanering trajecten, gebruiken wij bij Chroom-6 sanering een planmatige aanpak waarbij communicatie & privacy hoog in het vaandel staan en gaan we met hoge precisie aan het werk.

Werkwijze

De start van een sanering van Chroom-6 begint altijd met een inventarisatie van een deskundig en onafhankelijk inventarisatiebureau. Een laboratorium bepaald in opdracht van het inventarisatiebureau exact de hoeveelheid chroom-6 op het materiaal of in de ruimte. 

Na ontvangst de rapportage van de inventarisatiebureau en het laboratorium kan NIVO Asbest Milieutechniek een plan opstellen voor de sanering. Na goedkeuring van het plan door alle betrokkenen, kan er worden gestart met de sanering door onze professionals. Veiligheid en kwaliteit staan bij ons hoog in het vaandel en daarom zullen wij ons altijd conformeren aan alle wet- en regelgeving. Het gebruik van de vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen en de te hanteren protocollen zullen te allen tijde worden nageleefd.

Na de sanering zal er een vrijgave middels een eindcontrole moeten plaatsvinden voor een onafhankelijk en gecertificeerd laboratorium. Als de ruimte of het materiaal ‘schoon’ is verklaard kan het project worden opgeleverd.

 

 

Meer informatie over Chroom-6 Sanering? 088 - 284 95 15 Neem contact met ons op Meer informatie