MVO (Maatschappelijk verantwoord ondernemen)

MVO NederlandWat is maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)?

Het uitgangspunt van MVO is het streven naar een balans tussen de 3 P’s: people (mensen), planet (milieu) en profit (economische winst). De term is bedacht door John Elkington, een autoriteit op het gebied van MVO. Bron: MVO Nederland.

Wat doet NIVO aan MVO?

NIVO heeft als een van de eerste organisaties binnen de schoonmaakbranche de richtlijnen van NEN-ISO 26000 toegepast. De NEN-ISO 26000 bevat duidelijke definities en afbakening van MVO en duurzame ontwikkeling. We zijn daarnaast ISO 14001 gecertificeerd. Dit betekent dat NIVO voldoet aan de wet- en regelgeving en de beheersing van milieurisico’s.

Wat doet onze KAM (Kwaliteit Arbeidsomstandigheden Milieu) coördinator?

Onze KAM-coördinator houdt strikt toezicht op de gebruikte middelen in de organisatie. Voordat een nieuw reinigingsmiddel wordt gebruikt maakt de KAM-coördinator een inventarisatie van: de effecten op het milieu (bij gebruik en bij productie van het middel), beschikbaarheid in grootverpakkingen/doseer-systemen, aanwezigheid van schadelijke stoffen (indien aanwezig en geen alternatief mogelijk: welke voorzorgsmaatregelen er genomen moeten worden), en de risico’s voor de gezondheid van medewerkers.

NIVO stelt haar klanten voor om in de managementrapportage, die vier keer per jaar wordt aangeleverd, een overzicht op te nemen van de schoonmaakmiddelen. Door inzicht in het gebruik en verbruik te krijgen kunnen we verbeteringen doorvoeren zodat het milieu minder belast wordt.

Wat is de ISO 26000 normering?

ISO 26000 heeft als doel het bedrijfsleven en andere organisaties te ondersteunen bij het geven van invulling aan MVO. Deze richtlijn beschrijft op welke (sociale) kernonderwerpen organisaties verantwoordelijkheden hebben. ISO 26000 moet het begrip sociale verantwoordelijkheid wereldwijd uniformeren en zal een algemeen geldige karakterisering bieden.

people planet profitZelfverklaring NEN 26000

NIVO heeft een zelfverklaring opgesteld (conform de NPR 9026). Daarnaast heeft NIVO een plan van aanpak (MVO) geschreven. MVO speelt door ons hele bedrijf en daarom willen we het ook terugzien. Focus is om elk jaar uit de actiepunten enkele speerpunten te kiezen waar NIVO op focust. Dat zijn realistische doelen voor het (midden)kader met een vertaling naar korte en bondige acties voor de werkvloer. NIVO is een van de eerste bedrijven in de schoonmaakbranche die deze Zelfverklaring NEN 26000 voor MVO plaatste op het NEN publicatie platform ISO 26000.

Schoonmaakmiddelen

NIVO maakt gebruik van de middelen van Kleen Purgatis. Zij lopen voorop in de ontwikkeling van reinigingsmiddelen. Alle reinigingsmiddelen zijn dan ook ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerd. Een reinigingsmiddel kan weliswaar milieuvriendelijk zijn, als het maken van het middel veel schade aan het milieu veroorzaakt dan gaat het idee van milieuvriendelijke middelen verloren. Daarom bezit Kleen Purgatis de EMAS registratie (Eco-Management and Audit Scheme), een belangrijke certificering die niet alleen iets zegt over het eindproduct, maar ook aangeeft dat de gebruikte productiemethodes zo milieuvriendelijk mogelijk zijn.

Dosering

Daast de juiste producten vinden we het belangrijk dat dit proces vervolgd wordt door juist gebruik en dosering. Tijdens de opstart bijeenkomst wordt er daarom een voorlichting aan alle schoonmaakmedewerkers gegeven door onze leverancier van de middelen en materialen (Crohill). De medewerkers krijgen instructie in het juiste gebruik van reinigingsmiddelen en dan vooral juiste dosering, huidverzorging en gebruik van beschermingsmiddelen (bijvoorbeeld handschoenen).

Materiaalbesparing en energiebesparing

NIVO hanteert de microvezelmethode. Microvezeldoeken verwijderen vuil en vlekken vollediger en sneller dan traditionele materialen. De doeken worden na gebruik gewassen waardoor ze pas na 16 maanden vervangen hoeven te worden. Op alle locaties maken we gebruik van energiezuinige stofzuigers (Numatic) en zetten we energiezuinige machines in daar waar mogelijk. De avondploeg zorgt er daarnaast voor dat zij bij het verlaten van een ruimte de deur sluiten en de verlichting uitschakelen. 

Recycling

Mocht er bij de uitvoering van de schoonmaakdienstverlening toch afval overblijven, dan scheiden we de afval binnen de verschillende afvalstromen. Op onze kantoren hebben wij bijvoorbeeld een samenwerking waarbij al ons papier gerecycled wordt naar toiletpapier.

Restafval

Restafval beperken we door gebruik te maken van hoogconcentraat, grootverpakkingen en hervulbare verpakkingen. Tijdens DKS-controles let de objectleider extra op het juiste gebruik en dosering van reinigingsmiddelen en geeft instructie daar waar nodig.

 

Wilt u meer informatie over NIVO? 088 - 284 95 15 Vraag vrijblijvend een offerte aan Offerte aanvragen