Duurzaam/ MVO

Duurzaam ondernemen/ MVO

Wat is duurzaam ondernemen? Initiatief tonen, moeite doen en van nature meer doen dan het minimum. Daar geloven wij in. Wij vinden het noodzakelijk om verantwoord om te gaan met onze mensen en om verantwoorde tarieven te rekenen aan onze klanten. Dit betekent niet altijd de laagste prijs, maar wel een veilige prijs voor zowel mens, milieu als maatschappij. Middels ons programma ‘Verder vooruit’ ondernemen wij tal van initiatieven op MVO-gebied. Hieronder leest u welke maatregelen wij genomen hebben en welke er nog op het programma staan:

Duurzaam bedrijfspandduurzaam

Ons hoofdkantoor in Leeuwarden is zeer duurzaam gebouwd, door het toepassen van duurzame installaties in het gebouw voor ventilatie, verlichting en warmte- en koudeopwekking. Daarmee heeft ons gebouw een duurzaamheids label A gehaald voor Greencalc+. De Milieu Index Gebouw (MIG) behaalt 230 punten. De toepassing van een warmtepomp, energie zuinige verlichting en een optimale luchtbehandeling zorgen voor veel punten. Daarnaast is goed gescoord door veel aandacht te besteden aan het toepassen van duurzame materialen in het gebouw, in combinatie met extra isolatiemaatregelen ten opzichte van de gemiddelde nieuwbouw. Wij gebruiken alleen nog aardgas als backup voor zeer koude periodes.

Download hier de PDF’s met de zelfverklaringen:

Zelfverklaring_ISO26000_NIVO_2016 (1)

Referentiematrix _ISO26000_NIVO_2016

Prioriteringsmatrix_ISO26000_NIVO_2016

Ambities

​Het is onze ambitie om geheel fossielvrij te opereren. Daarbij zullen wij vooral inzetten op onze mobiliteit. Verder willen we door middel van zonnepanelen ook onze eigen energie gaan opwekken.

Processen

​Onze bedrijfsprocessen bestaan hoofdzakelijk uit schoonmaakwerkzaamheden bij onze klanten en kantoorwerkzaamheden. Daarvoor wordt alleen elektrische apparatuur gebruikt. Op ons kantoor in Leeuwarden gebruiken we groene stroom, zodat deze processen fossielvrij worden uitgevoerd. Op de locaties gebruiken wij stroom van de klant, die niet altijd groen is. Wij proberen onze klanten wel bewust te maken van de mogelijkheden om over te stappen op groene stroom.

hoge druk reiniging

Mobiliteit

​Wij hebben veel gedaan om het brandstofverbruik van ons wagenpark terug te dringen. 95% daarvan heeft inmiddels een A-label. We investeren continu in de verjonging van het wagenpark en stimuleren verantwoord rijgedrag en het gebruik van de fiets. De reiskostenvergoeding is daarop ook afgestemd. Om onnodige kilometers te besparen stemmen we de projectlocaties zo goed mogelijk af op de woonplaats van onze medewerkers. Door de plaatsing van mini-wasmachines op klantlocaties besparen we veel kilometers omdat we geen wasgoed hoeven te vervoeren. Verder zetten we diverse (elektrische) fietsen en een aantal elektrische auto’s en scooters in en onderzoeken we de mogelijkheden om diesel uit plantaardige afvalolie als brandstof te gebruiken.

Deelname in duurzame projecten

NIVO is koploper in het project Fossielvrij ondernemen. Klik hier voor de website.

Tfossielvrijevens zijn we freon van FossylFrijFryslan.frl.  Dit is een grote groep bedrijven, studenten, overheden, scholen, dorpen en andere organisaties die samen werken aan een fossielvrij Friesland. ‘Freonen’ is Fries voor ‘vrienden’. Men organiseert tal van leuke projecten waar NIVO ook aan deelneemt. Klik hier voor de website.

scooter

CO2-footprint

​We hebben onze CO2-footprint over 2014 bepaald met behulp van de Milieubarometer. Deze wordt binnenkort weer bijgewerkt. De totale uitstoot over 2014 bedroeg 236 ton CO2eq. 93% daarvan komt voor rekening van ons zakelijk verkeer. Daarbij is het verkeer van alle vestigingen meegerekend.

Klimaatcompensatie

​Momenteel wordt onze resterende CO2-uitstoot nog niet gecompenseerd. Dat gaan wij wel overwegen.

Groene stroom

​Wij kopen groene stroom in via Engie. Dit betreft een mix van bronnen. Zodra dat mogelijk is willen wij overstappen op Nederlandse stroom uit wind en/of zon.

Financiering

Voor de financiering van onze duurzame investeringen gebruiken wij hoofdzakelijk eigen middelen.

Wilt u meer informatie over schoonmaak? 088 - 284 95 15 Vraag vrijblijvend een offerte aan Offerte aanvragen