Duurzaamheid

Behaalde resultaten

In de afgelopen jaren heeft NIVO Groep veel gedaan aan het maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid. Aan de hand van de Sustainable Development Goals is hierboven een grafische weergave gemaakt van wat er binnen de NIVO Groep de afgelopen jaren zoal heeft plaatsgevonden.

Duurzaamheid canva

In 2015 zijn de SDG’s (Sustainable Development Goals) ontwikkeld. Deze 17 duurzame ontwikkelingsdoelen zijn door de Verenigde Naties opgesteld om toe te werken naar een wereld waar ongelijkheid, armoede en klimaatverandering aan te pakken, met 2030 als streefdatum. NIVO committeert zich hier als facilitair dienstverlener aan. Iedereen telt mee en samen bouwen we aan de duurzame toekomst die we als maatschappij nodig hebben.

Hoewel er verschillende SDG-doelen zijn, richten wij ons op de volgende thema’s:

4. Kwaliteitonderwijs
8. Waardig werk en economische groei
11. Duurzame steden en gemeenschappen
17. Partnerschap op doelstellingen te bereiken.

8. sdg + witregel

Mensen doen hun werk gemakkelijker, beter en met meer plezier als ze goed zijn opgeleid. Daarom zorgt opleiden ook voor kwaliteit en continuiteit. Om onze medewerkers goed te laten functioneren is opleiden één van de voorwaarden.

De juiste methodieken toepassen, op een verantwoorde wijze omgaan met middelen, materialen en het op een correcte manier hanteren van machines verhoogt zowel het resultaat als de motivatie. Deze aspecten komen in de opleidingen van onze eigen NIVO-academie uitgebreid aan bod. De Ambitie is om te beschikken over 95 % vaktechnisch opgeleid personeel.

8. sdg + witregel (8)

In de facilitaire dienstverlening bieden we waardig werk voor onze medewerkers, waarbij we rekening houden met gezonde economische groei. We investeren in goed werkgeverschap waarbij de mens centraal staat en bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt volwaardige banen. Wij zijn dan ook trots op ons PSO 3 certificaat!

Door iedereen een plek in de maatschappij te gunnen, genereert ieder eigen inkomsten. De sociale lasten van overheidsinstellingen nemen af en mensen met de afstand tot werk groeien uit tot specialist in de facilitaire sector. Eind 2021 bestond 7% van ons totale personeelsbestand uit medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Onze ambitie is dat dit percentage stijgt tot 10% in 2025.

11. sdg + witregel (11)

NIVO draagt met al haar diensten niet alleen bij aan een schonere wereld, maar streeft er ook naar om haar impact op het klimaat zo veel mogelijk te beperken. Dit doen wij aan de hand van onze ISO 14001 certificering.

Conform ISO 14001 beschikt NIVO over een milieumanagementsysteem, waarin we de belangrijkste milieuaspecten van onze dienstverlening identificeren en optimalieren. Met dit certificaten laat NIVO zien dat het voortdurend streeft naar het verbeteren van haar milieuprestaties en het verminderen van haar voetafdruk. NIVO heeft zichzelf de doelstelling gesteld om in 2028 energieneutraal te zijn op al haar vestigingen.

17. sdg + witregel (17)

NIVO richt zich op ketensamenwerking, waarbij we samen met onze relaties bouwen aan een duurzame toekomst. We werken samen met leveranciers die hun klimaatvoetprint kleiner maken en milieuvriendelijke producten en diensten leveren. Oftewel een partnerschap met toekomstperspectief

Een goed voorbeeld van een partnerschap met toekomstperspectief is onze (al lange) samenwerking met Crohill. Dankzij deze samenwerking mag NIVO zich de eerste ondertekenaar van het Schoner Schoon initiatief van Crohill noemen. Dit initiatief bestaat uit een pakket duurzame schoonmaakmiddelen- en materialen. Door te werken met Schoner schoon weet je als schoonmaakbedrijf dat je gebruikt maakt van producten die bijdragen aan een schonere en duurzamere branche.

Sociaal en duurzaam ondernemen

Sociaal en duurzaam ondernemen is meer dan alleen je ecologische voetafdruk verkleinen, het is óók goed zorgen voor je omgeving en medewerkers zodat ze duurzaam inzetbaar zijn. Bij NIVO staan de medewerkers voorop, zij zijn de belangrijkste factor en dat beseffen we ons maar al te goed. Alles wat we doen staat in het teken van een duurzame toekomst van mens en leefomgeving.

Sociaal ondernemen staat bij NIVO centraal en dat vertaalt zich direct in een diversiteit in het personeelsbestand. Iedereen verdient een kans om te werken en als dat betekent dat wij daarvoor een stapje extra moet zetten, dan doen we dat graag. Wilt u meer lezen over onze manier van Social Return?

Mensenbedrijf

Opleiden via NIVO Academie
In de schoonmaakbranche draait het om mensen. Schoonmaakmedewerkers zijn hét visitekaartje op de werkvloer. In 2012 ontstond een mooie kans voor NIVO om een ​​eigen academie op te richten. Nieuwe medewerkers op de werkvloer worden bij de NIVO Academie opgeleid door medewerkers uit het werkveld. Inmiddels geven we ook schoonmaak opleidingen aan (nieuwe) medewerkers van externe bedrijven. Het leren vanuit de praktijk zorgt voor een optimaal resultaat. NIVO is een hecht familiebedrijf; persoonlijke betrokkenheid, coaching, het bieden van de juiste doelen en opleiden zijn belangrijke factoren. Deze factoren vindt u ook terug in de aanpak van de opleidingen bij de NIVO Academie.

Social Return
Dat Social Return(SROI) en Inclusie belangrijke thema’s zijn bij NIVO daar kan niemand omheen. Bij NIVO zit Social Return en inclusie al enige jaren in het DNA. Wij vinden het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om te werken. Om dit goed te coördineren heeft NIVO een Manager Social Return.

Vitaliteit
Werken in de schoonmaak is hard werken. Door de komende jaren meer aandacht te besteden aan duidelijke werkinstructies, resultaatgericht werken en dagschoonmaak probeert NIVO de werkdruk te verlagen.

Verzuimpreventie
NIVO haar medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal. Voor het midden en lang verzuim blijft veel aandacht bij NIVO, daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan preventie. We streven naar een zo laag mogelijk ziekteverzuim en het ervaren van werkgeluk. 

 

Circulair schoonmaken

In 2050 moet Nederland een volledig circulaire economie zijn. De wereldbevolking groeit, grondstoffen worden schaars of raken zelfs uitgeput, en de uitstoot van schadelijke stoffen moeten we terugdringen. Bij de NIVO Groep draait dan ook alles om circulair schoonmaken voor een schone toekomst. Het maximaal hergebruiken van ieder product en alle grondstoffen. Bij NIVO is dit ingericht middels de producten van Schoner Schoon. Dit pakket bestaat uit schoonmaakmiddelen en materialen met 83% minder plastic en 88,3% minder microplastic die bewezen minder belastend zijn voor het milieu. Dit is gecheckt en goedgekeurd door de Plastic Soup Foundation.

Plannen voor de toekomst

MVO & Duurzaamheid zijn een breed begrip en is iets wat continu in ontwikkeling is. Om dit concreet & toekomstbestendig te maken, heeft NIVO zich in 2021 gecommitteerd aan de Sustainable Development Goals (SDG’s). Begin 2022 zijn in diverse overlegvormen bepaald welke SDG’s het meest relevant en significant, ofwel het meest belangrijk voor NIVO zijn. Op basis van de belangrijkste SDG’s heeft NIVO zes ‘SDG speerpunten’ vastgesteld voor de aankomende jaren. Deze speerpunten zijn verwerkt in ons MVO-en duurzaamheidsprogramma. Benieuwd naar dit programma? Neem contact op.

Een concreet voorbeeld is het feit dat NIVO als eerste schoonmaakbedrijf gecertificeerd is voor het Schoner Schoon concept.