SROI

Iedereen krijgt de kans om te werken bij NIVO

Wat betekent SROI?

*Social Return On Investments (SROI) biedt mogelijkheden voor ondernemers om sociaal en duurzaam ondernemen in de praktijk vorm te geven. Social Return On Investment is een concrete uitwerking van de Participatiewet. Sinds 2016 heeft NIVO een manager Social Return in haar team, die de zaken ten aanzien van SROI behartigt.

Voor de invulling van Social Return wordt gebruik gemaakt van de ‘Prestatieladder Socialer Ondernemen´ (PSO). Bedrijven met een PSO-erkenning dragen meer dan gemiddeld bij aan de werkgelegenheid van kwetsbare groepen tegen een gegarandeerd goede kwaliteit. De PSO ladder maakt gebruik van vier prestatieniveaus: van de status aspirant oplopend naar trede drie (de koplopers op het gebied van socialer ondernemen).

Gemiddeld werken er meer dan 90 collega’s met een afstand tot de arbeidsmarkt bij NIVO. Iedereen telt mee, we zijn trots op elke collega. Al sinds een aantal jaren werd onze vorm van samenwerken hierin bezegeld met het PSO keurmerk Trede 3. NIVO als koploper in werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidspositie. We zijn blij dat we dit kunnen doen.

Wat betekent Inclusie?  

Inclusie gaat over het meedoen en erbij horen van mensen met een beperking. In een inclusieve samenleving kunnen mensen met een beperking precies dezelfde dingen doen als mensen zonder beperking. Bijvoorbeeld zelfstandig reizen, zelfstandig stemmen en zelf beslissen waar ze wonen en naar school gaan. Voor NIVO geldt, dat ook mensen met een beperking zelfstandig bij ons kunnen werken. In een inclusieve samenleving zijn er geen speciale voorzieningen voor mensen met een beperking. Alle voorzieningen zijn toegankelijk voor iedereen en iedereen kan er zelfstandig gebruik van maken.

Dat Social Return(SROI*) en Inclusie belangrijke thema’s zijn bij NIVO daar kan niemand omheen. Bij NIVO zit Social Return en inclusie al enige jaren in het DNA. Wij vinden het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om te werken. Momenteel werken er in ons gehele werkgebied (Noord-Nederland) 90 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Om dit goed te coördineren heeft NIVO een Manager Social Return.

Er zijn zoveel verschillende manieren om inclusie te vergroten in je bedrijf, belangrijk is om altijd te denken in kansen en mogelijkheden. Per regio bijvoorbeeld, in Nederland zijn regionaal grote verschillen op de arbeidsmarkt. Waar wij in de ene regio veel samenwerken met praktijkscholen, focussen wij ons in een andere regio veel meer op projecten voor statushouders. De verschillende projecten hebben elk een andere aanpak nodig. Het contact met gemeenten en instanties zoals het UWV, NEF en Caparis is hierbij erg waardevol. Deze instanties bieden ondersteuning en maatwerk om een kandidaat zoveel mogelijk in zijn of haar kracht te zetten. Denk hierbij aan een loonkostensubsidie, waardoor iemand extra tijd kan krijgen om zijn of haar werkzaamheden uit te voeren, zonder dat deze druk direct door de operatie opgevangen hoeft te worden. Een ander voorbeeld is het inzetten van een tolk, wanneer er een taalbarrière is, of het subsidiëren van een taalcursus om de communicatie te verbeteren.

Hoe organiseren wij SROI bij NIVO?

Bij veel opdrachtgevers worden onze medewerkers ook echt opgenomen in teams en voelen zij zich soms nog wel meer verbonden met de opdrachtgever dan met NIVO. Om ervoor te zorgen dat projecten een kans van slagen hebben, is het ontzettend belangrijk om de tijd te nemen voor het matchingsproces. Aanvoelen wat voor sfeer er in een team is, welke verwachtingen er zijn ten opzichte van de nieuwe medewerker en het aanpassingsvermogen van collega’s op de werkvloer. Je kunt als organisatie nog zoveel willen op het gebied van SROI, uiteindelijk zijn het alle collega’s die het proces moeten omarmen en iemand een warm hart toedragen.

Als duidelijk is wat de situatie is op de werkvloer wordt er een vacature uitgezet in ons netwerk. Vaak zijn dit werkcoaches bij gemeenten, arbeidsdeskundigen van het UWV of verschillende re-integratie bureaus. Dit proces duurt vaak langer dan het uitzetten van een reguliere vacature, maar juist dan is de kans groter dat we een goede match vinden.

Na het matchingsproces mag iemand bij ons starten. In de beginperiode is het belangrijk zo weinig mogelijk verwachtingen van iemand te hebben. Tijdens dit proces zijn we veel in overleg met de leidinggevende bij de opdrachtgever en de kandidaat om te onderzoeken op welke manier we iemand het beste in zijn kracht kunnen zetten, zodat de match effectief is voor alle partijen.

Nieuwe kandidaten starten vrijwel altijd op locaties waar één of meerdere collega’s werkzaam zijn. Naarmate iemand langer bij NIVO werkzaam is wordt soms gekeken of iemand kan doorstromen naar een ander pand. Soms past het beter bij een kandidaat om alleen te werken, zonder al te veel prikkels. Ook dat is in overleg mogelijk.

Iedereen bij NIVO werkt met duidelijk afgebakende taken en verantwoordelijkheden, dit maakt ons als organisatie uitermate geschikt voor mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Verwachtingen zijn helder en nadat de functie is aangepast op de mogelijkheden van de kandidaat kan er gestart worden.

Bent u ondernemer en wilt u ook graag een SROI project starten binnen uw bedrijf, maar weet u niet waar u moet beginnen? Neemt u gerust contact op met NIVO via 088 – 284 95 15 en vraagt u naar onze Manager Social Return en Inclusie. Samen maken wij NIVO en laten we ook samen gaan voor een inclusieve arbeidsmarkt.