Kwaliteit & Veiligheid

Kwaliteit door middel van Certificering

VCA certificering

NIVO is buiten haar VCA** certificering voor specialistische reiniging tevens NEN-EN-ISO 9001 gecertificeerd. Wij zijn van mening dat het bezitten van dergelijke certificaten in hoge mate de kwaliteit van de dienstverlening bepaalt. Dit geldt niet alleen voor de kwaliteit van de organisatie maar bovenal voor de hoge kwaliteit van onze werkorganisatie in het object van de opdrachtgever. Het volledig en correct toepassen van alle ontwikkelde werkmethodieken, veiligheid, gezondheid en milieu zijn belangrijke onderdelen van de totale kwaliteitsbeheersing.

Keurmerk Schoon

NIVO is in het bezit van het Keurmerk Schoon, het onafhankelijke keurmerk van de Schoonmakend Nederland. Het behalen van het keurmerk is een voorwaarde voor het lidmaatschap van de vereniging. De NEN4400-1-norm (SNA-norm) vormt de basis van het Keurmerk Schoon.

De zeven zekerheden van Keurmerk Schoon

Met het Keurmerk Schoon verzekeren wij onze opdrachtgevers dat we:

  • De financiële en personele administratie op orde hebben

Met de NEN4400-1-certificering (SNA-norm) ben je maximaal beschermd tegen ketenaansprakelijkheid. We dragen belasting en premies correct af en onze medewerkers mogen in Nederland werken.

  • De cao schoonmaak- en glazenwassersbedrijven juist toepassen

We betalen onze medewerkers goed (boven minimumloon), zorgen voor een gezonde werkdruk en bieden goede arbeidsvoorwaarden: 26 vrije dagen, eindejaarsuitkering, goede pensioenopbouw, uiteenlopende opleidings- en ontwikkelmogelijkheden en een regeling om eerder te stoppen met werken.

  • Investeren in de vakbekwaamheid van onze medewerkers

Alle schoonmaakcollega’s zijn opgeleid voor het schoonmaakvak of krijgen binnen twaalf maanden na indiensttreding de Vakopleiding Schoonmaak aangeboden. Daarnaast stimuleren we onze schoonmakers gebruik te maken van de talloze mogelijkheden die de branche biedt om horizontaal of verticaal door te groeien.

  • De contractverplichtingen nakomen

We maken samen met de opdrachtgever afspraken over regelmatige communicatie over het contract.

  • De Code Verantwoordelijk Marktgedrag hebben ondertekend

In deze code is vastgelegd dat bij inkoop de kwaliteit van het schoonmaakwerk en goede arbeidsomstandigheden leidend zijn. Zo dragen we samen met de opdrachtgever bij aan een duurzame marktwerking en medewerkers die met plezier hun werk doen.

  • De juiste verzekeringen hebben, dus geen gedoe bij schade

Stel dat onze schoonmaakmedewerker schade bij jou veroorzaakt, dan regelt onze opzichtverzekering dat we verzekerd zijn voor vergoeding van deze schade. Immers, we zijn aansprakelijk, maar als er geen financiële dekking is, blijf je als opdrachtgever met de brokken zitten.

  • We jaarlijks op alle bovenstaande onderdelen worden getoetst door een onafhankelijke keuringsinstantie

 

Opleiding van personeel door eigen NIVO-Academie

Nivo academieMensen doen hun werk gemakkelijker, beter en met meer plezier als ze goed zijn opgeleid (mvo). Daarom zorgt opleiden ook voor kwaliteit en continuïteit. Om onze medewerkers goed te laten functioneren is opleiden één van de voorwaarden. De juiste methodieken toepassen, op verantwoorde wijze omgaan met middelen, materialen en het op een correcte manier hanteren van machines verhoogt zowel het resultaat als de motivatie. Deze aspecten komen in de opleidingen van de NIVO-Academie uitgebreid aan bod.

NIVO Academie winnaar prestigieuze prijs Best Practice Award 2013 van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag in de schoonmaak- en glazenwassersbranche.

CAO

NIVO hanteert de CAO van de Schoonmaak door de RAS (Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche.

Borging door middel van PDCA (Plan-Do-Check-Act)

Plan_do_check_actHet beleid van NIVO is er op gericht dat haar kwaliteits- en veiligheids-beheerssysteem steeds geëvalueerd en verbeterd worden, zodat vanuit een bedrijfsmatige stabiele basis kwalitatief goede dienstverlening kan worden aangeboden aan haar opdrachtgevers. Uitgangspunt is dat op elk moment moet worden voldaan aan de met de opdrachtgever overeengekomen wensen en eisen, mits deze binnen de geldende wettelijke veiligheidsnormen uitgevoerd kunnen worden. Dit proces wordt als leidraad gebruikt in ons streven naar en het behouden van het juiste kwaliteitsniveau.

Dagelijkse Kontrole Systeem (DKS)

Door middel van DKS wordt inzicht verkregen in de kwaliteit van het schoonmaakonderhoud en is het basissysteem voor het lopen van de vastgestelde VSR-controles. De naam DKS kan echter verwarring veroorzaken. Het systeem hoeft namelijk niet dagelijks uitgevoerd te worden. Bij NIVO is het de taak van de assistent rayonmanager dit controlesysteem toe te passen. NIVO past het DKS systeem als signalering toe, zodat de te lopen externe VSR controles een voldoende opleveren.

Digitaal Kwaliteit Meetsysteem

Papieren formulieren worden vervangen door een mobiele applicatie op de smartphone/tablet-pc. Periodieke kwaliteitsmetingen verschijnen automatisch in het toestel van de coördinator. Het invullen van de kwaliteitsmeting gaat snel en eenvoudig door de juiste selectievakjes aan te vinken. De assistent rayonmanager voert resultaten van de kwaliteitsmeting direct in op de smartphone/tablet. De klant ontvangt automatisch een digitaal rapport na iedere kwaliteitsmeting.

Veiligheidsinformatiebladen

Onderstaand vind je de Veiligheidsinformatiebladen (VIB’s) en de productinformatie van de meest gebruikte middelen.

Zorg ervoor dat je te alle tijden de risico’s van de te gebruiken producten kent en dat je weet welke veiligheidsmaatregelen je dient te nemen.

 

Product Veiligheidsinformatieblad Productinformatie
Aparto VIB Productinformatie
Blue Star VIB Productinformatie
Green star VIB Productinformatie
Fresh VIB
Purina VIB Productinformatie
Rapido VIB Productinformatie
Red Star VIB Productinformatie
Tropical VIB
Viscous VIB Productinformatie
Vetclean VIB Productinformatie