Kwaliteit & Veiligheid

Kwaliteit door middel van Certificering

VCA certificering

NIVO is buiten haar VCA** certificering voor specialistische reiniging tevens NEN-EN-ISO 9001 gecertificeerd. Wij zijn van mening dat het bezitten van dergelijke certificaten in hoge mate de kwaliteit van de dienstverlening bepaalt. Dit geldt niet alleen voor de kwaliteit van de organisatie maar bovenal voor de hoge kwaliteit van onze werkorganisatie in het object van de opdrachtgever. Het volledig en correct toepassen van alle ontwikkelde werkmethodieken, veiligheid, gezondheid en milieu zijn belangrijke onderdelen van de totale kwaliteitsbeheersing.

OSB Keurmerk

OSB kenmerk

In maart 2013 heeft NIVO het OSB-keurmerk behaald. Het keurmerk is op initiatief van de leden van de OSB (Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten) ontwikkeld en brengt de integriteit, kwaliteit en betrouwbaarheid van schoonmaak- en glazenwasserbedrijven in beeld. Het OSB-keurmerk zorgt voor meer transparantie in de markt en leidt tot verdere professionalisering en duurzaamheid van de branche. NIVO toont met de zelfverklaring aan haar zaken goed op orde te hebben en is trots het keurmerk te mogen voeren.

Opleiding van personeel door eigen NIVO-Academie

Nivo academieMensen doen hun werk gemakkelijker, beter en met meer plezier als ze goed zijn opgeleid (mvo). Daarom zorgt opleiden ook voor kwaliteit en continuïteit. Om onze medewerkers goed te laten functioneren is opleiden één van de voorwaarden. De juiste methodieken toepassen, op verantwoorde wijze omgaan met middelen, materialen en het op een correcte manier hanteren van machines verhoogt zowel het resultaat als de motivatie. Deze aspecten komen in de opleidingen van de NIVO-Academie uitgebreid aan bod.

NIVO Academie winnaar prestigieuze prijs Best Practice Award 2013 van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag in de schoonmaak- en glazenwassersbranche.

CAO

NIVO hanteert de CAO van de Schoonmaak door de RAS (Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche.

Borging door middel van PDCA (Plan-Do-Check-Act)

Plan_do_check_actHet beleid van NIVO is er op gericht dat haar kwaliteits- en veiligheids-beheerssysteem steeds geëvalueerd en verbeterd worden, zodat vanuit een bedrijfsmatige stabiele basis kwalitatief goede dienstverlening kan worden aangeboden aan haar opdrachtgevers. Uitgangspunt is dat op elk moment moet worden voldaan aan de met de opdrachtgever overeengekomen wensen en eisen, mits deze binnen de geldende wettelijke veiligheidsnormen uitgevoerd kunnen worden. Dit proces wordt als leidraad gebruikt in ons streven naar en het behouden van het juiste kwaliteitsniveau.

Dagelijkse Kontrole Systeem (DKS)

Door middel van DKS wordt inzicht verkregen in de kwaliteit van het schoonmaakonderhoud en is het basissysteem voor het lopen van de vastgestelde VSR-controles. De naam DKS kan echter verwarring veroorzaken. Het systeem hoeft namelijk niet dagelijks uitgevoerd te worden. Bij NIVO is het de taak van de assistent rayonmanager dit controlesysteem toe te passen. NIVO past het DKS systeem als signalering toe, zodat de te lopen externe VSR controles een voldoende opleveren.

Digitaal Kwaliteit Meetsysteem

Papieren formulieren worden vervangen door een mobiele applicatie op de smartphone/tablet-pc. Periodieke kwaliteitsmetingen verschijnen automatisch in het toestel van de coördinator. Het invullen van de kwaliteitsmeting gaat snel en eenvoudig door de juiste selectievakjes aan te vinken. De assistent rayonmanager voert resultaten van de kwaliteitsmeting direct in op de smartphone/tablet. De klant ontvangt automatisch een digitaal rapport na iedere kwaliteitsmeting.

Veiligheidsinformatiebladen

Onderstaand vind je de Veiligheidsinformatiebladen (VIB’s) en de productinformatie van de meest gebruikte middelen.

Zorg ervoor dat je te alle tijden de risico’s van de te gebruiken producten kent en dat je weet welke veiligheidsmaatregelen je dient te nemen.

 

Product Veiligheidsinformatieblad Productinformatie
Aparto VIB Productinformatie
Blue Star VIB Productinformatie
Green star VIB Productinformatie
Fresh VIB
Purina VIB Productinformatie
Rapido VIB Productinformatie
Red Star VIB Productinformatie
Tropical VIB
Viscous VIB Productinformatie
Vetclean VIB Productinformatie