Duurzaamheid & MVO

NIVO en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Bij NIVO staan de medewerkers voorop, zij zijn de belangrijkste factor bij NIVO en dat beseffen we ons maar al te goed. Alles wat we doen staat in het teken van een duurzame toekomst van mens en leefomgeving.

Sociaal ondernemen staat bij NIVO centraal en dat zorgt ook voor een diversiteit in het personeelsbestand. Iedereen verdient een kans om te werken en als dat betekent dat wij daarvoor een stapje extra moet zetten, dan doen we dat bij NIVO graag.

NIVO levert maatwerk, ook in het passend maken van een functie ten opzichte van de medewerker, met als doel om de medewerker in zijn/haar specifieke kracht te zetten. Denk hierbij aan extra ondersteuningsmiddelen, extra tijd om een taak te kunnen uitvoeren of extra begeleiding op de werkvloer. Zonder alle bevlogen en toegewijde collega’s kunnen wij dit nooit waarmaken. Vanaf de start van de NIVO organisatie in 1992 was er al sprake van deze bijzondere inclusieve aanpak. We zijn er trots op, deze manier van werken hoort bij ons. Iedereen krijgt een kans om bij NIVO aan de slag te gaan. Het is ons doel om deze lijn steeds verder door te trekken binnen de NIVO cultuur.

De duurzame stappen van NIVO

Duurzaam bedrijfspandduurzaam

Onze vestiging in Leeuwarden heeft het duurzaamheidslabel A voor Greencalc+. Door het toepassen van duurzame installaties in het gebouw voor ventilatie, verlichting en warmte- en koudeopwekking scoort de NIVO vestiging in Leeuwarden 230 punten in de Milieu Index Gebouw (MIG). In dit pand gebruiken wij alleen nog aardgas als backup voor zeer koude periodes.

Download hier de PDF’s met de zelfverklaringen:

Zelfverklaring_ISO26000_NIVO_2016 (1)

Referentiematrix _ISO26000_NIVO_2016

Prioriteringsmatrix_ISO26000_NIVO_2016

Ambities

​Het is onze ambitie om geheel fossielvrij te opereren. Daarbij zullen wij vooral inzetten op onze mobiliteit. Verder willen we door middel van zonnepanelen ook onze eigen energie gaan opwekken.

Processen

​We gebruiken alleen electrische apparatuur voor onze bedrijfsprocessen. Dit zijn hoofdzakelijk kantoorwerkzaamheden en (schoonmaak)werkzaamheden bij onze opdrachtgevers. Op ons kantoor in Leeuwarden gebruiken we groene stroom, zodat de kantoorprocessen fossielvrij worden uitgevoerd.

hoge druk reiniging

Mobiliteit

​Wij hebben veel gedaan om het brandstofverbruik van ons wagenpark terug te dringen. 95% van ons wagenpark heeft een A-label. We investeren continu in de verjonging van het wagenpark en stimuleren verantwoord rijgedrag en het gebruik van een fiets. De reiskostenvergoeding is daarop ook afgestemd. Om onnodige kilometers te besparen stemmen we de projectlocaties zo goed mogelijk af op de woonplaats van onze medewerkers. Door de plaatsing van mini-wasmachines op klantlocaties besparen we veel kilometers omdat we geen wasgoed hoeven te vervoeren. Verder zetten we diverse (elektrische) fietsen en een aantal elektrische auto’s en scooters in en onderzoeken we de mogelijkheden om diesel uit plantaardige afvalolie als brandstof te gebruiken.

Deelname in duurzame projecten

NIVO is koploper in het project Fossielvrij ondernemen. Klik hier voor de website.

Tfossielvrijevens zijn we freon van FossylFrijFryslan.frl.  Dit is een grote groep bedrijven, studenten, overheden, scholen, dorpen en andere organisaties die samen werken aan een fossielvrij Friesland. ‘Freonen’ is Fries voor ‘vrienden’. Men organiseert tal van leuke projecten waar NIVO ook aan deelneemt. Klik hier voor de website.

scooter

CO2-footprint

​We hebben onze CO2-footprint over 2014 bepaald met behulp van de Milieubarometer. Deze wordt binnenkort weer bijgewerkt. De totale uitstoot over 2014 bedroeg 236 ton CO2eq. 93% daarvan komt voor rekening van ons zakelijk verkeer. Daarbij is het verkeer van alle vestigingen meegerekend.

Klimaatcompensatie

​Momenteel wordt onze resterende CO2-uitstoot nog niet gecompenseerd. Dat gaan wij wel overwegen.

Groene stroom

​Wij kopen groene stroom in via Engie. Dit betreft een mix van bronnen. Zodra dat mogelijk is willen wij overstappen op Nederlandse stroom uit wind en/of zon.

Financiering

Voor de financiering van onze duurzame investeringen gebruiken wij hoofdzakelijk eigen middelen.

Wilt u meer informatie over NIVO? 088 - 284 95 15 Vraag vrijblijvend een offerte aan Offerte aanvragen