NIVO + Dagschoonmaak

NIVO+ Dagschoonmaak

Het schoonmaakwerk wordt dankzij dagschoonmaak beter herkend én erkend, en bevordert de gebouwbeleving bij gebruikers. Wist u dat een schone werkomgeving een positieve invloed heeft op het werkplezier van uw collega’s? Met de inzet van NIVO+ dagschoonmaak draagt u daar aan bij.

Wat houdt NIVO+ dagschoonmaak in?

Met NIVO+ dagschoonmaak zijn onze medewerkers  overdag aanwezig, in plaats van voor of ná sluitingstijd. Door dagschoonmaak is er meer direct contact tussen de schoonmaakmedewerker en de gebouwgebruikers, meer flexibiliteit en draagt dagschoonmaak bij aan uw MVO doelstellingen.

Bang voor hinder tijdens uw werk? Dit is niet nodig, de medewerkers van NIVO+ houden rekening met uw wensen en werkomgeving. Het schoonmaakprogramma wordt volledig op uw wensen afgestemd en er wordt gebruik gemaakt van geruisloze stofzuigers. Door dagschoonmaak ontstaat direct contact tussen de schoonmaakmedewerkers en gebouwgebruikers, wat veelal als prettig en wenselijk wordt ervaren. Gebouwgebruikers zijn zich bewuster van de inzet van schoonmaakmedewerkers en houden hierdoor hun eigen werkplek schoner.

“Dagschoonmaak heeft zoveel voordelen. Vooral de beleving van de schoonmaak is toegenomen, doordat de medewerkers nu zien wat de interieurverzorgsters doen. De medewerkers en de interieurverzorgsters maken makkelijk afspraken met elkaar over de schoon te maken zaken. Daarnaast houden de interieurverzorgsters rekening met onze medewerkers, ze vragen netjes of er schoongemaakt mag worden. Wij ervaren dagschoonmaak daarom ook niet als hinderlijk, wat in eerste instantie vaak wordt gedacht. Er ontstaat juist een wisselwerking tussen de medewerkers en de interieurverzorgsters.”

Jaap de Boer – SWO de Wolden

Hospitality  

Naast het dragen van nette werkkleding en het gebruik van een afgesloten werkkar zijn onze medewerkers gastvrij. Vooraf krijgen onze medewerkers een hospitality-training, omdat wij ons er van bewust zijn dat gastvrijheid ontzettend belangrijk is tijdens dagschoonmaak. De medewerkers van NIVO+ zijn omgevingsbewust, maken verbinding en stellen zich proactief op. Gebouwgebruikers die vragen waar het toilet zich bevindt? Onze  medewerkers wijzen ze de weg.

 

Direct contact

NIVO+ speelt in op de dynamiek van de dag, waarbij onze medewerkers zeer flexibel en inzetbaar zijn. Waar bij schoonmaak buiten reguliere werktijden de schoonmaakmedewerker en de gebouwgebruikers voornamelijk via het logboek met elkaar communiceren, kan dat bij dagschoonmaak direct. Eventuele verzoeken, vragen en opmerkingen kunnen gelijk afgehandeld worden, wat zorgt voor een hoog service gehalte en maatwerk. Doordat de schoonmaakmedewerker  en gebouwgebruiker elkaar zien, vinden gesprekken plaats. Dit leidt tot een soepele samenwerking, nauwere afstemming en een goed resultaat van onze dienstverlening.

 

“Waar bij schoonmaak buiten reguliere werktijden de schoonmakers en de klant voornamelijk via het logboek met elkaar communiceren, kan dat bij dagschoonmaak face-to-face. De schoonmakers pakken eventuele verzoeken, vragen of opmerkingen meteen op en er is minder kans op miscommunicatie. De schoonmaker is meer zichtbaar en krijgt een gezicht.”

Jenny Bruinsma – Wetterskip Fryslân

 

Flexibiliteit

Doordat onze medewerkers van NIVO+ overdag aan het werk zijn, bent u verzekerd dat kleine calamiteiten snel zijn opgelost. Bijvoorbeeld als een beker koffie omvalt of ernstige vervuiling van toiletten. Onze medewerkers staan voor u klaar.

 

“Dagschoonmaak zorgt voor continuïteit in de organisatie door de flexibele inzet van de schoonmaakmedewerker, er kan gelijk geacteerd worden als er ergens iets aan de hand is, bijvoorbeeld bij een kop koffie die is omgevallen.

Bij GasTerra vinden wij het belangrijk dat de mensen worden gezien, door dagschoonmaak zijn de schoonmaakmedewerkers echt onderdeel van ons bedrijf geworden. Ik zou absoluut niet meer anders willen!”

Laurens van Berkel – GasTerra

 

MVO

Met schoonmaak buiten de openings- en kantoortijden, branden lampen en de verwarming over de gehele dag langer. Door de inzet van dagschoonmaak kan de verlichting en de verwarming buiten openings- en kantoortijden worden uitgeschakeld. NIVO+ dagschoonmaak heeft daardoor een positief effect op de duurzaamheid van de dienstverlening. Daarnaast zijn er geen ingewikkelde sleutel- alarmprocedures benodigd en houdt u de openings- en sluitingstijden van het pand in eigen beheer.

 

Kosten

Hier moet inhoudelijk nog een goede tekst. Over kosten inzet personeel, minder werkwagens nodig en in de avonduren verwarming en verlichting uit.

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Aangepast schoonmaakprogramma

Volledig afgestemd op uw wensen en passend bij de organisatie voor een schonere werkomgeving overdag. Hierbij houden we rekening met de werkomgeving, bijvoorbeeld door geruisloze stofzuigers in te zetten. Wij leveren maatwerk.

 

 

  • Beleving neemt toe

Door directe communicatie met en de zichtbare aanwezigheid van onze schoonmaakmedewerkers, groeit het bewustzijn van een schone werkomgeving en daarmee vergroot u het werkplezier van uw medewerkers.

 

 

  • Extra services

Onze schoonmakers zijn het verlengstuk van uw organisatie. Met de dagschoonmaak bieden we kansen op het invullen van extra taken zoals het klaarzetten van vergaderruimtes, een extra desinfectieronde of planten water geven. Of kopieer papier aanvullen, koffiemachines reinigen.

 

 

  • Verstoringen sneller opgelost

Een koffievlek op de vloer, volle prullenbakken of toiletten die toe zijn aan een flinke schoonmaakbeurt? Wij lossen deze problemen direct op.

 

 

 

  • Citaten worden nog toegevoegd. Uiteindelijk moet het stuk persoonlijker en actiever worden, maar hier wordt nog aan gewerkt.
  • Facility app

 

“Waar bij schoonmaak buiten reguliere werktijden de schoonmakers en de klant voornamelijk via het logboek met elkaar communiceren, kan dat bij dagschoonmaak face-to-face. De schoonmakers pakken eventuele verzoeken, vragen of opmerkingen meteen op en er is minder kans op miscommunicatie. De schoonmaker is meer zichtbaar en krijgt een gezicht.”

 

Jenny Bruinsma – Wetterskip Fryslân